За нас

Ние сме експерти в измерване на шум. Извършваме това от дълги години. Разполагаме с шумомери клас 1, които отговарят на всички нормативни изисквания, имат изключително висока точност и са калибрирани.

За всички измервания се издават подробни, коректни протоколи с извършени всички пресмятания и изчисления.

Разполагаме и с прибор за измерване на октавните честоти, което е изключително рядко в България.

За повече информация може да се свържете с нас!