Измерване на шум през 2016 г.

Полезна публикация за измерване на шум на колегите ни от измервания.com с които си сътрудничим и партнираме отлично.

Измерване на шум през 2016 г.

измерване на шум
измерване на шум

Здравейте, надяваме се, че сте извършили измерванията на шум през 2016 година, ако не сте имате още много малко време за това.

Информация за измервания на шум и полезни практични съвети може да намерите на много места в интернет пространството.

Нормативното изискване за измерване на шума е посочено в НАРЕДБА № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум.

Измерването на шума е задължително при достигане на долната граница от 80 dBA, а горната граница е 85 dBA.

При измерване на гранични или наднормени нива на шума, е задължително ежегодното му измерване и контролиране.

Оценката на риска се променя незабавно при достигане на граничните нива на шум.

Шума е един от най-опасните фактори, който може да нанесе непоправими щети върху здравето на човека.

В следващи статии ще дадем повече подробности за практичното измерване и изисквания за приборите.

Шумът влияе основно върху слуховия анализатор, но също и върху централната и вегетативна нервна система, вестибуларния апарат, сърдечно съдовата система, имунната система, върхуnдейността на стомашно чревния тракт, обмяната на веществата, жлезите с вътрешна секреция и др.
Временните промени в слуховия праг се възприемат като предпатологично състояние. Известно е също, че промените, които се получават в слуховата чувствителност, се наричат слухова умора. При продължително въздействие на интензивен шум върху незащитено ухо се достига до професионална глухота или до професионална загуба на слуха.

Запомнете: Веднъж загубен слуха няма как да се възстанови.

Според Световната здравна организация, предизвиканата от шум професионална глухота е „най-широко разпространената необратима професионална болест”. Според Европейската агенция за безопасност и здраве, тази болест обхваща 1/3 от всички заболявания, свързани с работата.
Продължителното въздействие на шума върху човека води и до екстрааурални ефекти върху
организма, които засягат главно централната и вегетативната нервна системи, сърдечно-съдовата
система и анализаторите.
Интересно видео за измерване шума на автомобилните гуми, може да видите тук
Още полезна информация за шум и измерване на шум, може да намерите в категории:

Надяваме се, че сме Ви полезни!

Очаквайте и следващите ни публикации!