Измерване на шум

Здравейте, ние измерваме шум и всичко свързано с шума 🙂

За качествени измервания на останалите фактори на работната средс ФРС: осветеност, микроклимат, вибрации, запрашеност и други, може да потърсите експертите по измерване от измервания.com