ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА УЛТРАЗВУК

В тази публикация ще Ви запознаем с основни източници на ултразвук, определения, гранични стойности, параметри и други.

Основни източници на ултразвук

основни източници на ултразвук
основни източници на ултразвук

Здравейте отново, продължаваме с публикациите свързани с шум и измерването на шума.

При измерени стойности на шум близки или над граничните е необходимо задължително да се извърши обучение на работниците, които работят под въздействието на шум. Ако търсите качествено онлайн обучение за Вашите работници подложени на въздействието на шум, обърнете се към обучения.bg. Те ще извършат обученията онлайн, качествено, в срок и на най-добра цена.

Ултразвукът е звук с честота на трептене над горния праг на чуваемост. По литературни данни този праг на чуваемост започва от 16 kHz.Практиката обаче показва,че човешкото ухо възприема трептения от 16-20 до 20 000 Hz.

Трептенията с честота от 20000 до 10 9 Hz  се отнасят към ултразвука, а тези с по-голяма честота към хиперзвука.

Границите на чуване до известна степен са условни.Те зависят от индивидуалната чувствителност и възрастовите особености на човека.

Ултразвук се проявява при редица технологични операции. Основните източници на ултразвук са :

 • механични излъчватели(специални ултразвукови свирки, газоструйни излъчватели, ултразвукови сирени и др.);
 • магнитострикционни вибратори(ултразвукови вани,машини за ултразвуково рязане на твърди материали,спояване,заваряване и др.);
 • пиезоелектрични излъчватели ( ултразвукова дефектоскопия и др.);
 • машини, съоръжения и технологии, които генерират и ултразвукови трептения (плазмени технологии, къртачни и пробивни чукове, текстуриране в химическата и текстилната промишленост и др.
 • в медицината – сонографи (ехографи) в гинекологията, в неврологията и неврохирургията, онкологията, за медицинска диагностика, както и апаратура за без оперативно отстраняване на камъни в бъбреците, отстраняване на зъбен камък и др.

Данните от проведени изследвания у нас за нивото на ултразвук, разпространяващ се по въздуха, на работни места в различни отрасли на промишлеността показват, че то е:

 • в електрониката, при машини за ултразвуково рязане на твърди материали – до 124 dB при терцоктавна лента със средногеометрична честота 22,5 kHz и при ултразвукови вани – до 120 dB при средногеометрична честота 22 kHz;
 • в текстилната промишленост, при памукопредачни машини – 94 dB при средногеометрична честота 16 kHz;
 • при използване на плазмени технологии –при въздушно-плазмено рязане на тръби 123 dB при средногеометрична честота 25 kHz;
 • в рудодобива, при пневматични пробивни чукове-102 dB при средногеометрична честота 31,5 кНz.

Показатели, които задължително се измерват са:

 • ниво на шум в dB(A) – за постоянен шум;
 • еквивалентно ниво на шум в мястото на въздействие в dB(A) – за променлив шум;

Най-популярното приложение на ултразвука е при бременност. Ето едно интересно видео за него тук

Още полезна информация за шум и измерване на шум, може да намерите в категории:

Очаквайте и следващите ни публикации свързани с шума!