ШУМ И ШУМОВО ЗАМЪРСЯВАНЕ КРАЙ ЛЕТИЩА И АВТОМАГИСТРАЛИ

Шум и шумово замърсяване на околната среда са едни от най-големите екологични проблеми на нашето време. Основен източник на шум и шумово замърсяване в населените места е автотранспортът.

Read more

ЗАЩИТА ОТ ШУМА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

В тази публикация ще Ви запознаем с основните правила и мерки за защита от шума и задълженията на Работодателя за осигуряване на тази защита.

Read more

ШУМ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ

Шум въздействие върху здравето на работещите – основни понятия и термини. Видове въздействия на шума, заболявания и противопоказания. Шумов стрес на работното място.

Read more

ШУМ ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ

Полезна публикация за шум оценка на риска за здравето и безопасността на работещите

Read more

ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА УЛТРАЗВУК

В тази публикация ще Ви запознаем с основни източници на ултразвук, определения, гранични стойности, параметри и други.

Read more

ИНФРАЗВУК ОСНОВНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ

В тази публикация ще Ви запознаем с основни източници на инфразвук, определения, гранични стойности, параметри и други.

Read more

ШУМ И ОСНОВНИ ШУМОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шум и основни шумови характеристики, полезна публикация, която трябва да се прочете от всеки Работодател.

Read more