ШУМ И ШУМОВО ЗАМЪРСЯВАНЕ КРАЙ ЛЕТИЩА И АВТОМАГИСТРАЛИ

Шум и шумово замърсяване на околната среда са едни от най-големите екологични проблеми на нашето време. Основен източник на шум и шумово замърсяване в населените места е автотранспортът.

Read more

ШУМ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ

Шум въздействие върху здравето на работещите – основни понятия и термини. Видове въздействия на шума, заболявания и противопоказания. Шумов стрес на работното място.

Read more