ШУМ И ШУМОВО ЗАМЪРСЯВАНЕ КРАЙ ЛЕТИЩА И АВТОМАГИСТРАЛИ

Шум и шумово замърсяване на околната среда са едни от най-големите екологични проблеми на нашето време. Основен източник на шум и шумово замърсяване в населените места е автотранспортът.

Read more

ШУМ ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ

Полезна публикация за шум оценка на риска за здравето и безопасността на работещите

Read more

ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА УЛТРАЗВУК

В тази публикация ще Ви запознаем с основни източници на ултразвук, определения, гранични стойности, параметри и други.

Read more

ИНФРАЗВУК ОСНОВНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ

В тази публикация ще Ви запознаем с основни източници на инфразвук, определения, гранични стойности, параметри и други.

Read more