ЗАЩИТА ОТ ШУМА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

В тази публикация ще Ви запознаем с основните правила и мерки за защита от шума и задълженията на Работодателя за осигуряване на тази защита.

Read more

ШУМ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ

Шум въздействие върху здравето на работещите – основни понятия и термини. Видове въздействия на шума, заболявания и противопоказания. Шумов стрес на работното място.

Read more

ШУМ ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ

Полезна публикация за шум оценка на риска за здравето и безопасността на работещите

Read more

ШУМ НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ

Полезна статия за Шум нормативни изисквания, които трябва да се знаят и прилагат от всеки Работодател, който има производство свързано с шум.

Read more

ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА УЛТРАЗВУК

В тази публикация ще Ви запознаем с основни източници на ултразвук, определения, гранични стойности, параметри и други.

Read more

ИНФРАЗВУК ОСНОВНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ

В тази публикация ще Ви запознаем с основни източници на инфразвук, определения, гранични стойности, параметри и други.

Read more

ШУМ И ОСНОВНИ ШУМОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шум и основни шумови характеристики, полезна публикация, която трябва да се прочете от всеки Работодател.

Read more

За нас

Ние сме експерти в измерване на шум. Извършваме това от дълги години. Разполагаме с шумомери клас 1, които отговарят на всички нормативни изисквания, имат изключително висока точност и са калибрирани.

За всички измервания се издават подробни, коректни протоколи с извършени всички пресмятания и или изчисления.

Разполагаме и с прибор за измерване на октавните честоти, което е изключително рядко в България.

За повече информация може да се свържете с нас на посочените контакти сега!!!!!

Ние сме част от групата сайтове на ZBUTINFO.COM

За връзка с нас пишете ни на:

zbutinfo@gmail.com